Diár pre Sayuri Anjel a Démon

Sobota v 1:03 | SayuriTak nejak mám pocit že neviem vytvoriť nič čo by bolo krajšie ako ten tvoj výtvor čo si mi poslala ako prvý :D..
Veľmi sa mi páčil takže nech kombinujem akokoľvek... asi sa mu nevyrovnám :D.Tmavá verzia obrázku Anjel Démon (kliknutím na obrázok sa zobrazí originálna verzia)


Podobná verzia ale s použitím iného obrázku ako podklad

Ely je magor T.T až teraz som si všimla že Cenné som omylom napísala ako Cenené -.- .......
Nevadí mám všetko uložené PS VERZIU takže ak by si si niečo vybrala a chcela to ešte nejak prerobiť stále sa dá :D.Tieto obrázky si nevšímaj vôbec niesu v daných rozmeroch :D len ti chcem ukázať ako to vyzeralo na začiatku :DDDD tie moje POKUSY T.T....Nič ma nenapadalo tak som len náhodne miešala obrázky dokopy :D.. 

Skúška2

29. srpna 2018 v 8:41 | Sayuri |  Recenzie
Slnko vzniklo asi pred 4,7 miliardami rokov skolabovaním časti dnes už neexistujúceho veľkého vodíkového oblaku obiehajúceho v rovine Galaxie. Bezprostredný impulz k zmršťovaniu oblaku, a teda k vzniku Slnka, bol zrejme výbuch blízkej hviezdy - supernovy. Tá zanechala svoju charakteristickú stopu v chemickom zložení hmloviny, z ktorej Slnko vzniklo.
Ako oblak kondenzuje, látka budúcej hviezdy padá do centra časti oblaku voľným pádom (teplota oblaku je veľmi nízka: -260 °C). Pretože častice v oblasti centra padajú rýchlejšie ako častice z okraja oblaku, začína objekt v centre hustnúť - vytvára sa tzv. globula. Narastajúci tlak plynu vo hviezde začne rýchlu kontrakciu brzdiť a nastane rovnováha. Budúce Slnko má teraz priemer ako je vzdialenosť od Slnka k Jupiteru (5 AU) a objekt sa stáva protohviezdou. Energia uvoľnená z dopadu plynu na protohviezdu sa mení na teplo a tým ju zahrieva.
K tomu, aby sa vo vnútri Slnka rozhoreli vodíkové reakcie je treba aby v jeho centre stúpla teplota nad 7 mil. °C. Zmrštením telesa z pôvodne velmi velkých rozmerov sa uvolní veľké množstvo energie. Táto fáza vývoja hviezdy, teda od veľkého oblaku až do zapálenia termonukleárnych reakcií, trvá asi 50 mil rokov, čo je 0,5% života Slnka.

Medzi tým sa už utvorila Slnečná sústava, ktorá zbavila Slnko nadbytočnej rotácie a umožnila jeho ďalší vývoj. Hneď ako sa Slnko dostatočne zmenšilo, začalo protoplanetárny oblak nahrievať svojím vlastným žiarením a výrazným spôsobom ovplyvnilo jeho chemické zloženie a rozloženie hmoty v ňom. Neskôr Slnko vstúpilo do etapy rýchlo rotujúcích, vysoko aktívnych hviezd vyznačujúcích sa mimoriadne silným hviezdnym vetrom. Ten vymietol zbytky protoplanetárnej hmloviny, ktoré sa nestačili skoncentrovať do kompaktných telies, tj. planét a ich mesiacov.
Slnko strávi spaľovaním vodíka okolo 10 miliárd rokov, čiže skoro 90% svojho aktívneho života. Momentálne sa nachádza probližne v strede tejto fázy. Na jej začiatku malo Slnko menší polomer o 10% ako v súčasnosti. Práve vznikajúcu Zem ohrievalo o 30% menej ako dnes.
Energia sa v centre Slnka uvolňuje termonukleárnou reakciou zvanou p-p cylkus, pri ktorej sa premieňa vodík na hélium. Hélium v centre sa priebehom času postupne stláča, čím sa zahusťuje a zahrieva. Od začiatku horenia vodíka do súčasnosti vzrástla centrálna teplota z počiatočných 7 mil °C na dnešných 15,4 mil °C, centrálna hustota vzrástla 2 krát. Obsah vodíka v centre stále klesá, no výkon hviezdy zase stále narastá. Je to tým, že pri narastajúcej teplote a hustote prebieha premena termonukleárna reakcia rýchlejšie. Slnko preto zväčšuje polomer zo začiatočných 90% na dnešných 100%.
Látka je vo hviezde značne koncentrovaná v jadre, polovica hmotnosti Slnka leží vnútri gule o objeme 70 krát menšom, ako je jeho objem. V Slnku sa každú s zmení na He 5,9.1011 kg H. Za celú dobu svojej existencie Slnko vyčerpalo asi 5 % svojích zásob vodíku, prevážne v centrálnych častiach.

Ďalší vývoj Slnka bude pokračovať tak ako doteraz: jeho výkon bude stúpať tempom 1 %/100 mil rokov. Na Zemi by mala stúpať teplota, a to asi o 1 °C za 160 mil. rokov, čo za 1 miliardu rokov spôsobí veľmi rýchle odparovanie oceánov. Za ďalších 2,5 miliárd rokov, už nebude na Zemi voda v tekutom stave vôbec existovať a život úplne zanikne.
V jadre Slnka sa vodík úplne vyčerpá za 5 miliárd rokov od súčasnosti. Žiariť bude o 2/3 viac ako dnes a jeho polomer sa zväčší na 1,3 násobok dnešnej hodnoty.
Nasledujúca vývojová etapa začína scvrkávaním centrálnych častí, čo sa deje v dôsledku poklesu produkcie energie v jadre. Stred Slnka sa pri tom zahustí a zahreje natoľko, že sa v okolí héliového jadra znovu mohutne (viac ako predtým v jadre) rozhoria termonukleárne reakcie (CNO cyklus). Následný prebytok energie zapríčiní rýchlu expanziu obalu hviezdy. Tá sa rozpína, chladne, celkový výkon hviezdy však rastie. Hviezda sa postupne stáva rozmerným červeným obrom. Vodík vo vrstve sa rýchlo premieňa a hélium sa ukladá v jadre. Hmotnosť jadra tak pomaly rastie, no súčasne sa zmenšuje a zahrieva. Výkon rýchlo narastá až na 2350 násobok svietivosti Slnka, polomer dosiahne 165 RSlnka (0,77 AU). Oveľa silnejší slnečný vietor (ako dnešný) zo Slnka odnáša značnú časť hmoty. Na konci tejto etapy, ktorá trvá len 600 mil r., Slnko príde o celých 28 % svojej počiatočnej hmotnosti.

Kam dál

Reklama